Over Hanne

Over mezelf
pencil blue image

Ik ben Hanne Du Ville, Master in de logopedische en audiologische wetenschappen afstudeerrichting logopedie. Ik studeerde af in juni 2016 aan de Universiteit Gent en liep stage op verschillende domeinen in de logopedie (groepspraktijk, revalidatiecentrum, rusthuis, ziekenhuis). Na mijn studies deed ik heel wat ervaring op in een groepspraktijk. Ik kwam daar in aanraking met verschillende doelgroepen. Daarnaast ben ik ook werkzaam als ondersteuner in het expertisenetwerk type 7 in het basisonderwijs. Ik kom in contact met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen en met kinderen die doof of slechthorend zijn.

Ik werk heel graag met mensen en vind het belangrijk om aandacht te schenken aan de sterktes en mogelijkheden van elk individu. Ik streef daarbij naar een persoonlijk, maatgerichte en kwaliteitsvolle behandeling. Ik hecht veel belang aan een goede samenwerking en overleg met alle betrokken partijen.

Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten vvl

Ik volg regelmatig bijscholingen om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen de logopedie:


Dyscalculie en dyslexie, wat kan je er aan doen? – 2017
Kinderen met DCD of motorische coördinatieproblemen – 2018
Zorgzaam spreken met ouders – 2018
STOS (spraak en -taalontwikkelingsstoornissen) – 2018
DSH (doven en slechthorende) communicatie – 2018
DSH (doven en slechthorende) socio-emotionele ontwikkeling – 2018
Oromyofunctionele therapie - 2019
Cursus Vlaamse gebarentaal (VGT) - 2020
Basisworkshop Letterweg: Pratende Letters - 2020
Dyscalculie, een problematiek die blijft tellen - 2020
Succes met Lezen - 2021
Spelling: zo oefen je effectief! - 2021

Doelgroepen

pencil blue image

U kan bij mij terecht voor informatie, onderzoek, behandeling en diagnose van onderstaande stoornissen/problemen:

Leerproblemen en leerstoornissen

lezen (dyslexie) - spelling (dysorthografie) - rekenen (dyscalculie)

Taalstoornissen

vertraagde of afwijkende taalontwikkeling, dysfasie, taalontwikkeling bij anderstaligen

Oromyofunctionele stoornissen

een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond als gevolg van afwijkend mondgedrag

Articulatiestoornissen

fonetische en fonologische articulatieproblemen

Studiebegeleiding

planning en studiemethode

Werkwijze

pencil blue image

De werkwijze om een logopedische behandeling op gang te brengen kan in 4 fases worden samengevat.

1) Aanmelding:

U kan op eigen initiatief of na doorverwijzing contact opnemen met de praktijk. Er wordt vervolgens een afspraak gemaakt voor een eerste overleg en kennismaking. Tijdens dit gesprek worden de zorgbehoeften in kaart gebracht en worden verschillende gegevens verzameld ( GDPR). Daarnaast wordt u ook geïnformeerd over de gehanteerde honoraria en de stappen die men dient te ondernemen om een terugbetaling te verkrijgen bij de mutualiteit.

2) Onderzoek:

Voor het verkrijgen van een logopedisch onderzoek en de terugbetaling ervan, dient men langs te gaan bij de geneesheer-specialist (NKO-arts, neurloog,….) of huisarts voor een voorschrift. Met behulp van de intakegegevens wordt bepaald welke genormeerde testen er worden afgenomen. De onderzoeksgegevens worden vervolgens grondig geanalyseerd en verwerkt in een logopedisch onderzoeksverslag.

3) Adviesgesprek:

Na het onderzoek wordt er met de ouders samengezeten om de onderzoeksresultaten te bespreken. Het verslag bevat een overzicht van de bekomen resultaten, een kritische analyse en een geïndividualiseerd handelingsplan. Afhankelijk van de bekomen resultaten wordt al dan niet aangeraden om een logopedische behandeling op te starten. De beslissing wordt steeds in samenspraak met de ouders genomen. Indien er wordt beslist om therapie op te starten, worden de ouders terug doorverwezen naar de geneesheer-specialist (NKO-arts, neuroloog, …) voor het verkrijgen van een voorschrift zodat de therapie kan gestart worden.

4) Behandeling:

Wanneer de logopedist alle gegevens verzameld en verkregen heeft, kan het dossier opgestuurd worden naar de mutualiteit. De adviserende geneesheer beslist of er al dan niet terugbetaling verkregen wordt. Bij goedkeuring zal u terugbetaling krijgen via getuigschriften die u elke maand zal ontvangen. Vervolgens kan een op maatgemaakte en kwaliteitsvolle behandeling opgestart worden. Een therapiesessie kan 30 of 60 minuten duren. De frequentie en de duur van een behandeling is afhankelijk van de aard en de ernst van de stoornis/problematiek.

Tarieven

pencil blue image

Als geconventioneerde logopediste hanteer ik de honoraria die vastgelegd worden door het RIZIV.
Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven sinds 1 januari 2021.

Aard van de prestatie Honoraria Gewone
terugbetaling
Verhoogde
terugbetaling
Bilanzitting 30 min. (vóór het begin van een logopedische behandeling) € 33,16 € 25,66
(remgeld € 7,50)
€ 30,16
(remgeld € 3,00)
Evolutiebilan (in de loop van een logopedische behandeling) € 47,27 € 36,27
(remgeld € 11,00)
€ 42,77
(remgeld € 4,50)
Individuele behandeling 30 min.
(school)
€ 27,36 € 21,36
(remgeld € 6,00)
€ 25,36
(remgeld € 2,00)
Individuele behandeling 30 min.
(buiten school)
€ 28,33 € 22,83
(remgeld € 5,50)
€ 26,33
(remgeld € 2,00)
Individuele behandeling 60 min. € 56,89 € 45,89
(remgeld € 11,00)
€ 52,39
(remgeld € 4,50)

Om deze terugbetaling te verkrijgen, dient er aan specifieke voorwaarden te voldoen. Indien er geen terugbetaling verkregen kan worden via de verplichte ziekteverzekering, kan er beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering. U krijgt hierbij ook terugbetaling, maar aan een lager tarief. Dit tarief en het aantal terugbetaalde sessies is echter afhankelijk van mutualiteit tot mutualiteit.

Neem contact op

pencil blue image

Vind je iets niet terug op de site of wil je een afspraak maken? Via het onderstaande contactformulier kan je mij steeds contacteren. Je kan ook gebruik maken van de contactgegevens aan de rechterzijde.

Contactgegevens

Adres
Google Maps
Laurierstraat 101
9052 Zwijnaarde

Bellen
+32 (0)475 27 65 20

E-mail
hanne.duville@logopediehanne.be